Techniki pamięciowe opierają się na wykorzystaniu słów kluczowych, które można sobie łatwo wyobrazić i powiązać z informacją, którą chcemy zapamiętać. Dopiero odpowiednie skojarzenie ze sobą tych obrazów, gwarantuje nam ich zapamiętanie. Związek obrazów musi być bezpośredni i prosty, dlatego dwa wyobrażenia należy:

 • zderzyć ze sobą
 • skleić ze sobą
 • postawić jedno na drugim
 • wsunąć jedno pod drugie
 • włożyć jedno do drugiego
 • zamienić jedno z drugim
 • umieścić w innej sytuacji
 • spleść ze sobą
 • zawinąć jedno w drugie
 • nadać im głos
 • wprawić je w taniec
 • wymienić je kolorem, zapachem, akcją itp.
Klasyfikacja mnemotechnik znajduje się we wpisie proste mnemotechniki. Zaawansowane systemy mnemoniczne to pałac pamięci i GSP.